Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2019

Chương trình NHÀ QUẢN LÝ CẤP ĐỘ 5

Hình ảnh
MỘT CHƯƠNG TRÌNH CÓ MỘT KHÔNG HAI...Đây là lần đầu tiên, rất nhiều kiến thức mới lạ bạn chưa từng biết sẽ được chia sẻ tại một sự kiện có quy mô lớn tại phố biển Nha Trang.  Bạn sẽ tham dự chương trình này cùng với hơn 300 nhà lãnh đạo & quản lýtại Khánh Hòa và từ nhiều nơi khác khắp đất nước. Đây là cơ hội để bạn kết nối giao lưu, mở rộng mối quan hệ.Đây là sự kiện chia sẻ về NHÀ QUẢN LÝ CẤP ĐỘ 5 lần đầu tiên diễn ra tại Nha Trang. Chương trình này ở các nơi khác trong cả nước luôn quy tụ cả ngàn người tham dự. Nên đây là cơ hội rất quý giá bạn phải sắp xếp thời gian tham dự.

CHƯƠNG TRÌNH NÀY DÀNH CHO BẠN ĐẤY...Nhìn vào chủ đề chương trình chia sẻ, chắc chắn bạn đang nghĩ rằng đây là chương trình chỉ dành riêng cho những người đang làm lãnh đạo & quản lý mà thôi. Tuy nhiên, đây là chương trình phù hợp với nhiều đối tượng, cụ thể như sau: Những lãnh đạo doanh nghiệp / tổ chức / hiệp hội / đoàn thể.Những quản lý các cấp tại các tổ chức / doanh nghiệp / hệ thống buôn bán.Những ngườ…